Logo-Vacalis-middel


TRAINING EN BELEIDSADVISERING

Heeft u een duidelijk beeld van de drie grote wetten binnen het sociaal domein? Het boek De sociale gemeente? Een beknopte inleiding tot het gemeentelijk sociaal domein biedt een inkijk in de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Van alle wetten wordt een kort overzicht gegeven van de voorgeschiedenis, de doelstelling en de inhoud van de wet. Bovendien worden in elk hoofdstuk enkele sleutelbegrippen uit de wetten aan de orde gesteld. Kortom, dit boek geeft een belangrijk overzicht van het gemeentelijk sociaal domein, wat voor zowel de startende als de doorgewinterde professional bruikbaar is. Ook andere geïnteresseerden zullen er waarschijnlijk veel van hun gading in kunnen vinden.

BESTELLEN

Het boek is geschreven door Kees-Willem Bruggeman (red.), Hans van Rooij (red.), Stijn van Cleef, Frank Schulmer, Marie-Claire Wichman. Wilt u ook een exemplaar aanschaffen? Ga naar onze winkel: De sociale gemeente?.