Logo-Vacalis-middel


TRAINING EN BELEIDSADVISERING

– Annotatie bij Rb Gld 22 juli 2014, nr. AWB 13/4271. Geplaatst in RSV 2014/212

– Annotatie bij CRvB 2 juli 2014, nr. 12/4996 WMO. Geplaatst in Grip op Wmo/Nieuwsbrief jurisprudentie (23-7-2014)

– Annotatie bij Rb Gld 20 mei 2014, nr. 13/7954 AWB. Geplaatst in Grip op Wmo/Nieuwsbrief jurisprudentie (25-6-2014)

– Annotatie bij CRvB 9 april 2014, nr. 13-2119 WMO. Geplaatst in Grip op Wmo/Nieuwsbrief jurisprudentie (15-5-2014)

– Artikel: “Is de jeugdige inderdaad gered? Afbakening Wmo 2015 en Jeugdwet.” Geplaatst op www.kluwerschulinck.nl (14-5-2014)

– Annotatie bij CRvB 21 februari 2014, nr. 11/6357 WMO. Geplaatst in Grip op Wmo/Nieuwsbrief jurisprudentie (19-3-2014)

– Artikel: “Over het begrip ‘belanghebbende’. Geplaatst in Tijdschrift voor schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering (maart 2014)

– Artikel: “PGB vanaf 2015 een wassen neus? Wetsvoorstel Wmo 2015”. Geplaatst op www.kluwerschulinck.nl (5-2-2014)