Logo-Vacalis-middel


TRAINING EN BELEIDSADVISERING

In dit boek zijn de belangrijkste thema’s van de Wmo 2015 uiteengezet en toegelicht. Daar waar nodig hebben de auteurs vergelijkingen gemaakt met de vorige Wmo en ook kritiek geuit. Daarbij is primair een juridisch perspectief gehanteerd, maar ook de praktische en beleidsmatige invalshoek komen in dit boek terug.

Over de auteur

Stijn van Cleef is juridisch beleidsadviseur bij de gemeente Nijmegen en zelfstandig opleider en adviseur bij Vacalis.

Kees-Willem Bruggeman is zelfstandig adviseur en auteur (annotator van AB, RSV, JWWB, De Gemeentestem en USZ ) bij Brug Consult en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Gelderland.

Klik hier voor meer informatie of om het boek te bestellen.