.

Logo-Vacalis-middel

TRAINING EN BELEIDSADVISERING

Publicaties

Zakboek Zorg

Het Zakboek Zorg beoogt een helder overzicht te geven van de verstrekkingen die plaatsvinden op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet (Jw) en de bijzondere bijstand. Het zakboek is bedoeld...

Lees meer

Module Wmo

Deze Module WMO behandelt het volledige werkterrein van de maatschappelijke ondersteuning. Zowel de wet als de relevante besluiten en regelingen zijn opgenomen. Dit product biedt u meer mogelijkheden om bij uw vakinformatie te komen. Naast het zoeken door het product...

Lees meer

Sociaal Zakboek

Het Sociaal Zakboek is puur op de praktijk gericht. Op heldere en praktische wijze worden de sociale verzekeringswetten en de sociale voorzieningen belicht. Daarnaast geeft de uitgave praktische informatie over arbeidsrecht en pensioenen. Het Sociaal Zakboek behandelt...

Lees meer

PS Special Wmo 2015

In dit boek zijn de belangrijkste thema’s van de Wmo 2015 uiteengezet en toegelicht. Daar waar nodig hebben de auteurs vergelijkingen gemaakt met de vorige Wmo en ook kritiek geuit. Daarbij is primair een juridisch perspectief gehanteerd, maar ook de praktische en...

Lees meer

Overige publicaties

- Annotatie bij Rb Gld 22 juli 2014, nr. AWB 13/4271. Geplaatst in RSV 2014/212 - Annotatie bij CRvB 2 juli 2014, nr. 12/4996 WMO. Geplaatst in Grip op Wmo/Nieuwsbrief jurisprudentie (23-7-2014) - Annotatie bij Rb Gld 20 mei 2014, nr. 13/7954 AWB. Geplaatst in Grip op...

Lees meer

De Kleine Gids Wmo 2015

De Kleine Gids Wmo 2015 behandelt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 op overzichtelijke wijze. Het is een handig hulpmiddel om de werking van de Wmo 2015 in uw eigen situatie te begrijpen. De Kleine Gids Wmo 2015 is geschreven door mr. Stijn van Cleef. Kijk...

Lees meer

Wmo Wetgeving & Rechtspraak 2014-2

Deze bundel biedt een overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Verder is een selectie van de relevante Wmo-jurisprudentie opgenomen. Deze selectie is zo goed mogelijk afgestemd op de behoeften van de...

Lees meer

Vacalis

TRAINING EN BELEIDSADVISERING

Tel. 06 51 98 79 13 | info@vacalis-actueel.nl