.

Logo-Vacalis-middel

TRAINING EN BELEIDSADVISERING

Publicaties

Sociaal domein voor raadsleden

ACHTERGROND De Participatiewet is een complexe wet met een enorm uitgebreide jurisprudentie en de uitvoering hiervan kan tot ingewikkelde vraagstukken en procedures leiden bij gemeenten. In dit boek wordt een inleiding gegeven in het bijstandsrecht om bruikbare...

Lees meer

Inleiding tot het sociaal domein

Inleiding tot het sociaal domein; Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet uitgelegd biedt de lezer een inkijk in de drie grote wetten op sociaalrechtelijk terrein die door gemeentebesturen worden uitgevoerd. De Participatiewet heeft betrekking op werk en inkomen en is...

Lees meer

De sociale gemeente?

Heeft u een duidelijk beeld van de drie grote wetten binnen het sociaal domein? Het boek De sociale gemeente? Een beknopte inleiding tot het gemeentelijk sociaal domein biedt een inkijk in de Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Van alle wetten wordt een kort...

Lees meer

Module Wmo (online)

De module Wmo geeft inzicht in de veranderingen in het werkveld en u vindt er alle juridische informatie over de Wmo. Via een helder en eenvoudig zoekscherm heeft u direct toegang tot praktijkinformatie, artikelsgewijs commentaar en jurisprudentie. Alle documenten...

Lees meer

Zakboek Zorg

Het Zakboek Zorg beoogt een helder overzicht te geven van de verstrekkingen die plaatsvinden op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet (Jw) en de bijzondere bijstand. Het zakboek is bedoeld...

Lees meer

Sociaal Zakboek (online)

Het Sociaal Zakboek is puur op de praktijk gericht. Op heldere en praktische wijze worden de sociale verzekeringswetten en de sociale voorzieningen belicht. Daarnaast geeft de uitgave praktische informatie over arbeidsrecht en pensioenen. Het Sociaal Zakboek behandelt...

Lees meer

PS Special Wmo 2015

In dit boek zijn de belangrijkste thema’s van de Wmo 2015 uiteengezet en toegelicht. Daar waar nodig hebben de auteurs vergelijkingen gemaakt met de vorige Wmo en ook kritiek geuit. Daarbij is primair een juridisch perspectief gehanteerd, maar ook de praktische en...

Lees meer

Overige publicaties

- Annotatie bij Rb Gld 22 juli 2014, nr. AWB 13/4271. Geplaatst in RSV 2014/212 - Annotatie bij CRvB 2 juli 2014, nr. 12/4996 WMO. Geplaatst in Grip op Wmo/Nieuwsbrief jurisprudentie (23-7-2014) - Annotatie bij Rb Gld 20 mei 2014, nr. 13/7954 AWB. Geplaatst in Grip op...

Lees meer

De Kleine Gids Wmo 2015

De Kleine Gids Wmo 2015 behandelt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 op overzichtelijke wijze. Het is een handig hulpmiddel om de werking van de Wmo 2015 in uw eigen situatie te begrijpen. De Kleine Gids Wmo 2015 is geschreven door mr. Stijn van Cleef. Kijk...

Lees meer

Wmo Wetgeving & Rechtspraak 2014-2

Deze bundel biedt een overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Verder is een selectie van de relevante Wmo-jurisprudentie opgenomen. Deze selectie is zo goed mogelijk afgestemd op de behoeften van de...

Lees meer

Vacalis

TRAINING EN BELEIDSADVISERING

Tel. 06 51 98 79 13 | info@vacalis-actueel.nl