Logo-Vacalis-middel


TRAINING EN BELEIDSADVISERING

ACHTERGROND

De Participatiewet is een complexe wet met een enorm uitgebreide jurisprudentie en de uitvoering hiervan kan tot ingewikkelde vraagstukken en procedures leiden bij gemeenten. In dit boek wordt een inleiding gegeven in het bijstandsrecht om bruikbare handvatten te geven voor de praktijk.

BESCHRIJVING

Dit boek is met name georiënteerd op de uitvoeringspraktijk van gemeenten en richt zich daarom op het verstrekken van voorzieningen aan mensen met beperkingen. Het biedt raadsleden een inkijk in de drie grote wetten op sociaalrechtelijk terrein die door gemeentebesturen worden uitgevoerd: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet.  Daarbij wordt steeds aangegeven waar van hen in hun rol als gemeenteraadslid een standpuntbepaling wordt verwacht, zodat bij lezing van het boek in één oogopslag duidelijk is waar zij een actieve rol spelen in de opvattingen van de wetgever.

DOELGROEP

Dit boek is geschreven voor gemeenteraadsleden en anderen die snel meer willen weten van het sociaalrechtelijk terrein.

Klik hier voor meer informatie en om het product te bestellen.