Logo-Vacalis-middel


TRAINING EN BELEIDSADVISERING

Het Sociaal Zakboek is puur op de praktijk gericht. Op heldere en praktische wijze worden de sociale verzekeringswetten en de sociale voorzieningen belicht. Daarnaast geeft de uitgave praktische informatie over arbeidsrecht en pensioenen.

Het Sociaal Zakboek behandelt puntsgewijs alle wetten. Iedere wet wordt systematisch uitgewerkt: doel van de wet (géén moeilijke wetteksten), begrippenomschrijving, het toepassingsgebied van de wet, formele bepalingen en een aantal belangrijke cijfermatige gegevens. Met het Sociaal Zakboek krijgt u direct inzicht in de werking en uitvoering van een wet.

Werken met het Sociaal Zakboek betekent werken met de laatste gegevens. Prettig in het werkveld van steeds veranderende regelgeving, bedragen en percentages.

mr. Stijn van Cleef verzorgt voor het Sociaal Zakboek het deel over de Wmo (2015).

Klik hier voor meer informatie of om het product te bestellen.