Logo-Vacalis-middel


TRAINING EN BELEIDSADVISERING

Deze bundel biedt een overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Verder is een selectie van de relevante Wmo-jurisprudentie opgenomen. Deze selectie is zo goed mogelijk afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk, maar naar ons idee is dit boek ook goed bruikbaar voor de rechtspraktijk. Ten slotte hopen wij dat hetzelfde geldt voor onderzoeksdoelen.

In deze uitgave Wmo Wetgeving & Rechtspraak zijn de Wmo en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen opgenomen, om zo een zo compleet mogelijk overzicht te geven. Bij de Wmo en het Besluit maatschappelijke ondersteuning is ook, voor zover relevant, de officiële toelichting, afkomstig uit de parlementaire geschiedenis, opgenomen.

Ook bevat de uitgave de tekst van het wetsvoorstel Wmo 2015. De jurisprudentie is zowel bij de artikelen als in een thematisch hoofdstuk weergegeven, waardoor zo gericht mogelijk kan worden gezocht. Alle genoemde uitspraken zijn opgenomen in het (digitale) Grip op Wmo van Kluwer Schulinck (www.gripopwmo.nl).

De bundel Wmo Wetgeving & Rechtspraak, met toelichting en nadere regelgeving, is samengesteld door mr. Stijn van Cleef en mr. Kees-Willem Bruggeman (zelfstandig adviseur en auteur WWB en Wmo, Brug Consult).

Kijk hier voor meer informatie of om deze bundel te bestellen.